Časová os

Našou silnou stránkou je chov oviec s celorćným dojením a tým aj stabilná celoročná dodávka ovčích výrobkov. Sme džiteľmi certifikátu "Zlatá ovca", ktorý zaručuje 100% ovčí produkt.

koniec roka 2011

Rutina a začiatok nového

Zaoberáme sa rastlinnou výrobou, výrobou krmovín a pastevným chovom oviec s celoročnou produkciou mlieka, získavaného pomocou kvalitnej dojárne, na severnom úpätí pohoria Vihorlat pod Sninským kameňom. Sme členmi Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.

rok 2014

Rastieme

Tento zámer spoločnosti sa podarilo naplniť v roku 2014 a výsledkom tejto snahy je Farma Dlhé nad Cirochou, ktorý spojil dávnu tradíciu tohto regiónu v chove oviec a dorábania ovčieho mlieka s potrebami novej modernej spoločnosti s jej hygienickými a zdravotnými potrebami, výsledkom čoho sú naše produkty, pro ktorých v prvom rade dbáme na ich zaručenú a čistú kvalitu.

od roku 2017 - súčasnosť

Stojíme pevne na nohách

Máme vlastné spracovateľské miesto na spracovanie 100% ovčieho mlieka a výrobu ovčích výrobkov, ktoré realizujeme vo vlastnej predajni a v mliečnom pojazdnom exprese, ako aj prostredníctvom našich obchodných partnerov po celom Slovensku.
Našim hlavným krédom je 100% čistota a kvalita, ktorú sa snažíme v plnej miere pretavovať do všetkých našich výrobkov.

timeline

2018 a súčasnosť

Nazeráme za hranice regiónov

Spúšťame internetový obbhod a naše produkty už rozvážame po celom Slovensku. Dominantou ale zostáva východoslovenský kraj - nezabúdame.

timeline